Foto: Marjolein Meerburg

WELKOM

Mmeer consultancy is de eensmanszaak van Marjolein Meerburg. Een buro voor omgevingsmanagement en mmeer.


‘Ik heb een passie voor mensen en bouwen. Die twee passies verenig ik als omgevingsmanager in infrastructurele werken of, na een ramp, als projectmanager van wederopbouw projecten.

Ik word enthousiast van ‘lastige stakeholders’. Die dagen mij uit op zoek te gaan naar de belangen achter de standpunten. Met een scherpe analyse overeenkomsten of complementariteit duiden en verschillen kaderen.

 

Ik stuur op hoofdlijnen, zonder de details uit het oog te verliezen. De details leiden immers tot het verkrijgen en behouden van vertrouwen. Ik vind het leuk om creatief structuur in niet gedefinieerde kaders aan te brengen.

 

Ik heb een sterk inlevingsvermogen, weet snel vertrouwen te winnen, en ben sterk in relatievorming. Doordat ik gemakkelijk de unieke kwaliteiten van mensen herken en deze verbind, komen gedragen oplossingen tot stand. Ik geloof in het versterken van de capaciteit van mensen om hun eigen toekomst vorm te geven.

 

Mijn actiegerichtheid en energieke drive leiden tot het snel bereiken van resultaten.

 

In mijn bagage zit 19 jaar ervaring in de (droge en natte) infrastructuur, noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. In verschillende rollen: van adviseur tot projectmanager en directeur. Bij de overheid en de commerciële sector, profit en non-profit sector. Niets is zo leuk als de juiste zaken uit deze bagage te zoeken en de brug te slaan naar de koffers met kennis, kunde en talent die iedereen met zich meeneemt.’


Samen bouwen.


Marjolein is tevens startend fotograaf, gericht op het in beeld brengen van mensen in hun omgeving.